41158022-oz

piston ring std perkins 4.248 4.248.2 3 groove

41158022-oz

PISTON RING STD

Perkins 4.248 / 4.248.2 / 3 Groove

Descripción

Cylinder Kits & Rods

PISTON RING STD

Perkins 4.248 / 4.248.2 / 3 Groove